Skip navigation

Hæftelse for Strømtyveri

Afgørelse

01. september 2020

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for strømtyveri foretaget på en ejendom, som forbrugeren ejede, men som forbrugeren havde udlejet.

Afgørelse

Nævnet gav forbrugeren medhold i kravet om fritagelse for betaling af 766.444,31 kr. vedrørende strømtyveri i perioden 19. juni 2017 til 25. januar 2018.

Ved vurderingen lagde nævnet navnlig vægt på, at forbrugerens lejer ved byretten var dømt for strømtyveriet, at forbrugeren således ikke havde foretaget tyveriet, og at forbrugeren ikke havde forbrugt strømmen, idet han ikke beboede ejendommen.

Sagsresume

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for et af selskabet opkrævet beløb på 766.444,31 kr. for strømtyveri vedrørende perioden 19. juni 2017 til 25. januar 2018, og om forbrugeren havde ret til fritagelse for betaling af det opkrævede beløb.

Den 1. juli 2010 erhvervede forbrugeren ejendommen, og forbrugeren udlejede ejendommen den 15. maj 2017. 

Den 30. januar 2018 blev forbrugeren opkrævet 766.444,31 kr. af selskabet for strømtyveri på ejendommen i perioden 19. juni 2017 til 25. januar 2018. 

Forbrugeren gjorde herefter gældende, at han ikke beboede ejendommen, at ejendommen var udlejet, og at forbrugeren ikke havde kendskab til strømtyveriet.

Selskabet fastholdt kravet, idet forbrugeren var registreret som kunde på ejendommen, og at forbrugeren ikke havde ændret dette i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt med forbrugerens lejer.

Parterne korresponderede herefter uden at nå til enighed.

Ved dom af 21. august 2018 blev forbrugerens lejer og to andre dømt for strømtyveriet på ejendommen ved Retten i Holbæk.

Den 5. juni 2019 indstævnede selskabet forbrugeren ved Retten i Holbæk, og den 6. februar 2020 blev sagen oversendt til nævnet fra retten.

 

Læs hele afgørelsen i sag 20/02575

Dato for afgørelse:: 01. september 2020

Sagsnummer:: 20/02575