Skip navigation

Bortskaffelse af elmåler

Afgørelse

21. februar 2020

Bortskaffelse af elmåler i direkte forlængelse af nedtagning - hæftelse for målt forbrug

Afgørelse

Nævnet gav ikke forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet om nedsættelse af det målte forbrug. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det målte forbrug, eftersom det forekom sandsynligt, og der i øvrigt ikke var forhold, der tilsagde, at det målte forbrug ikke svarede til det faktiske forbrug. Nævnet fandt det dog kritisabelt, at elmåleren blev bortskaffet i direkte forlængelse af nedtagningen, idet selskabet derved fratog forbrugeren en mulighed for at dokumentere, at det målte forbrug ikke svarede til det faktiske forbrug.

Sagsresumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for det målte forbrug i perioden 31. december 2016 til 31. december 2018, og om selskabet havde frataget forbrugeren muligheden for at føre bevis for, at forbrugerens elmåler ikke målte retvisende ved at bortskaffe elmåleren.

Den 18. december 2018 konstaterede forbrugeren, at hans elmåler drejede væsentlige hurtigere end elmåleren hos de øvrige beboere i ejendommen, selv om forbrugeren havde slukket for alt elektronik med undtagelse af hårde hvidevarer.

Den 2. februar 2019 bestilte forbrugeren om målerundersøgelse via selskabets hjemmeside.

Den 12. februar 2019 udskiftede netselskabet forbrugerens gamle elmåler med en ny fjernaflæst elmåler. Den gamle elmåler blev bortskaffet umiddelbart efter nedtagningen.

Den 13. februar 2019 modtog netselskabet orientering om, at forbrugeren ønskede en målerundersøgelse af den gamle elmåler.

Eftersom det ikke længere var muligt for forbrugeren at få foretaget en målerundersøgelse korresponderede parterne herefter vedr. hæftelse for det målte forbrug, og den 10. maj 2019 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen her.