Skip navigation

Kunne el-selskabet kræve tilbagebetaling af et beløb, som ved en fejl var udbetalt til forbrugeren?

Afgørelse

14. september 2018

Tilbagebetaling af fejludbetaling

Afgørelsens konklusion

Nævnet fandt, at selskabet var berettiget til at kræve tilbagebetaling af beløbet, men at rentekravet skulle genberegnes.

 

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et beløb på 4.306,92 kr., som forbrugeren fejlagtigt fik udbetalt til sin konto den 1. september 2016 af selskabet.

Fejlen blev opdaget af selskabet i december 2017. En anden kunde havde indbetalt et beløb, og ved en fejl indtastet forkert i ocr-linjen, hvilket betød at pengene endte på forbrugerens kundenummer. Dette resulterede i udbetalingen til forbrugeren.

I oktober 2017 opsagde forbrugeren kundeforholdet, og fik tilsendt en slutopgørelse.

Da selskabet opdagede fejlen i december sendte de en opkrævning på de tidligere udbetalte 4.306,92 kr. + renter og et rykkergebyr.

Der opstod herefter uenighed om, hvorvidt selskabet kunne kræve beløbet tilbagebetalt, idet forbrugeren gjorde gældende, at hun var i god tro om udbetalingen.

Sagen blev senere overdraget til inkasso, og den 23. marts 2018 indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

 

Læs afgørelsen her

eltårn