Skip navigation

Aflæsning af måler ved fraflytning

Afgørelse

06. december 2018

Regningsklage - Aflæsning af måler ved fraflytning - Inkasso

Afgørelsens konklusion

Nævnet lagde målerstanden oplyst af boligselskabet til grund for slutopgørelsen. Forbrugeren fik ikke medhold.

 

Resumé

Sagen drejede sig om elforbrug på forbrugerens tidligere adresse.

Forbrugeren fraflyttede ejendommen den 14. maj 2017, og blev afmeldt elforsyningen pr. 31. maj 2017.

Boligselskabet sendte den 7. juni 2017 en mail til selskabet med en måleraflæsning på 96.197 kWh.

Selskabet sendte den 27. juni 2017 en slutopgørelse til forbrugeren, som imidlertid var basseret på et skøn, da aflæsningen oplyst af boligselskabet ikke nåede at komme i betragtning. Derfor sendte selskabet en reguleringsregning af slutopgørelsen den 21. juli 2017. Denne opgørelse viste et uafregnet forbrug på 3.020 kWh.

Forbrugeren henvendte sig efterfølgende til selskabet, og gjorde gældende at der måtte være sket en fejl ved aflæsningen af måleren.

Der var en del korrespondance mellem parterne, som dog ikke kunne nå til enighed.

Sagen blev sendt til inkasso den 19. november 2017, og herefter indbragt for nævnet.

 

Læs afgørelsen her

Sidst opdateret: 06. december 2018