Skip navigation

Tilflytning og opsigelse af eksisterende el-leveringsaftale

Afgørelse

Aftaleindgåelse – Flytning – Overtagelse af aftaleforhold – Opsigelse

Sagen drejer sig om indflytning og overtagelse af el-leverancen, samt opsigelse af den eksisterende leveringsaftale på den indflyttende adresse.


Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i sit krav mod Natur-Energi A/S.

Sagsresumé

Sagen omhandler flytning, overtagelse af el-leverancen, samt opsigelse af den eksisterende leveringsaftale på den nye adresse.

Forbrugeren boede i et hus, hvor hun var kunde hos energiselskabet. Forbrugeren flyttede i marts 2017 ind hos kæresten, som var kunde hos DONG Energy A/S. I den forbindelse opsagde forbrugerens energiselskab, Natur-Energi A/S, leveringsaftalen med DONG Energy A/S og overtog el-leverancen på den nye fællesadresse fra den 16. marts 2017.

Forbrugeren klagede umiddelbart efter til energiselskabet og fik at vide at aftalen fulgte med kunden, og det var baggrunden for, at de nu havde overtaget el-leverancen til den fælles bopæl. Forbrugeren prøvede efterfølgende at annullere og opsige aftalen. Den 7. juni 2017 overtog DONG Energy el-leverancen igen.

Parterne kunne ikke opnå enighed, og forbrugeren indbragte herefter sagen for nævnet.

Forbrugeren har gjorde gældende, at hun ikke har indgået en aftale om levering af el på den nye adresse. Hertil konstaterede nævnet, at forbrugeren var kunde hos energi-selskabet, før hun flyttede ind til kæresten. Herefter bemærkes det, at det fremgår af energiselskabets betingelser, punkt 8, at:

”Kontrakten ophøres ikke ved fraflytning men følger kunden. Ønsker kunden at opsige kontrakten grundet flytning følges pkt. 7.”

Nævnet finder, at det ikke er dokumenteret, at forbrugeren havde opsagt sin leveringsaftale i forbindelse med flytningen. Meddelelsen om ændringen af folkeregisteradressen skal derfor betragtes som en meddelelse om flytning til energiselskabet og ikke en opsigelse af aftaleforholdet. Energiselskabet var derfor berettiget til at flytte leveringsaftalen til den nye adresse.

Læs afgørelsen her.