Klage over flytning af el aftale

Afgørelse

Aftaleindgåelse - samtykke til telefonisk henvendelse - flytning - fritagelse for betaling - passivitet

Sagen drejer sig om hvorvidt forbrugeren har samtykket til kundeforholde, samt om der er udvist retsfortabende passivitet.

 

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i de fremsatte krav mod selskabet Gul Strøm ⅍.

SAGSRESUMÈ

Sagen vedrører hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af el mellem forbrugeren og selskabet, og om forbrugeren hæfter for forbruget i perioden.

Den 24. februar 2014 blev forbrugeren kontaktet telefonisk af energiselskabet. Ifølge energiselskabet blev der indgået en aftale om levering af el, som efterfølgende blev bekræftet pr. mail. Forbrugeren har anført, at han ikke har accepteret aftalen, og vil derfor fritages for betaling af regninger for 13.000 kr.

Forbrugeren er i aftalens forløb flyttet tre gange og har modtaget strøm på tre eller fire forskellige adresser. Aftalen med energiselskabet er flyttet med kunden, som følge af energiselskabets betingelser. Forbrugeren flyttede i en kort periode ind på en adresse, hvor energiselskabet overtog el-leverancen fra den eksisterende beboer.

Ifølge energiselskabet har de ikke modtaget nogen opsigelse fra forbrugeren.

I marts 2016 betalte forbrugeren sin regning delvist og betalte ingen af de efterfølgende regninger.

Den 6. marts 2017 sendte energiselskabet et lukkebrev, hvori det også blev meddelt at aftalen ophæves.

Den 28. marts 2017 indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

 

Læs afgørelsen her

Stempel