Skip navigation

Manglende slutopgørelse

Afgørelse

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Tilbagebetaling af højt strømforbrug ▪ Manglende slutopgørelse ▪ Intet svar fra selskabet

Afgørelsens konklusion 

Nævnet har ikke kompetence til at behandle den del af klagen som vedrører yy, jf. nævnets vedtægter § 2, stk. 6. Denne afgørelse vedrører derfor alene xx.

Energiselskabet, Blue Energy ⅍, skal slutafregne forbrugerens kundeforhold hurtigst muligt. Såfremt slutopgørelsen viser, at forbrugeren har et tilgodehavende, skal dette beløb forrentes fra den 29. marts 2017 og indtil betaling sker.

Blue Energy ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet. Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af ankenævnet til forbrugeren.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om tilbagebetaling for meget indbetalt aconto forbrug samt manglende slutopgørelse. 

Forbrugeren klager over to adresser, hvor der tilsammen er fire lejligheder: 

xx (forbrugerens egen adresse) og yy (her udlejer forbrugeren tre lejligheder). Der er ikke registreret et aktivt cvr-nummer på adressen, og forbrugeren udlejer ikke andre adresser.

Forbrugeren blev kunde hos selskabet fra den 18. oktober 2016. 

Den 25. oktober 2016 modtog forbrugeren en faktura fra selskabet via email. Ifølge forbrugeren var aconto beløbet for højt, og han klagede derfor til selskabet. Selskabet afviste forbrugerens klage og gjorde opmærksom på, at når kundeforholdet ville blive opgjort, ville eventuelt for meget betalt
aconto blive tilbagebetalt.

Selskabet rykkede forbrugeren for betaling den 12. januar 2017. 

Forbrugeren indbragte sagen for nævnet den 17. januar 2017. 

Den 15. februar 2017 skiftede forbrugeren elleverandør. Forbrugeren har i skrivende stund (maj 2017) ikke modtaget en slutopgørelse.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 12. juli 2017

Sagsnummer:: 17/01377