Skip navigation

Korrekt opsigelse af kundeforhold

Afgørelse

Regningsklage - Hæftelse for forbrug efter fraflytning - Tidspunkt for ophør af kundeforhold

Afgørelse

Ankenævnets afgørelse af 21. december 2017 ændres således, at energiselskabet, Modstrøm Danmark ⅍, skal anerkende at aftalen om levering af el til forbrugeren, ophørte den 1. marts 2017. Forbrugeren skal fritages fra krav efter denne dato.

Modstrøm Danmark ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af ankenævnet til forbrugeren.

Sagsresumé

Sagen vedrører forbrugerens opsigelse af kundeforholdet i forbindelse med fraflytning.

Forbrugeren fraflyttede den 1. december 2016 leveringsadressen. Forbrugeren kontaktede selskabet umiddelbart efterfølgende for at opsige kundeforholdet. Forbrugeren kan ikke dokumentere denne henvendelse.                         

Der flyttede en ny lejer ind på leveringsadressen omkring den 15. januar 2017.

Forbrugeren kontaktede selskabet igen den 25. januar 2017 og opsagde kundeforholdet.

Selskabet afviste at kundeforholdet kunne opsiges, når der ikke var en ny forbruger tilmeldt på adressen, samt at forbrugeren ikke havde udfyldt en flytteformular.

Forbrugeren kontaktede selskabet igen den 22. februar 2017 og opsagde kundeforholdet. Selskabet afviste igen at kundeforholdet kunne opsiges.

Selskabet registrerede forbrugerens fraflytning den 4. april 2017, med virkning fra den 11. april 2017.

Forbrugeren modtog den 21. april 2017 en regning fra selskabet vedrørende forbrugerens nye adresse.

Forbrugeren indbragte herefter klagen for nævnet.

Læs hele afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 13. april 2018

Sagsnummer:: 18/08531