Skip navigation

Indgåelse af frivilligt forlig

Afgørelse

Korrekt afmelding af kundeforhold - Betaling for abonnement uden forbrug - Opkrævning af gebyr - Forældelse - Frivilligt forlig

Afgørelsens konklusion 

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav mod selskaberne, SEAS-NVE Net A/S og SEAS-NVE Strømmen A/S.

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om korrekt afmelding af kundeforhold, betaling for abonnement uden levering af strøm, samt opkrævning af gebyrer i forhold til leveringsadressen.Forbrugeren havde en forretning registreret på leveringsadressen i den omtvistede periode, men stod registreret som privatkunde, da han også boede på adressen.

Strømmen til forbrugerens ejendom blev afbrudt den 18. februar 2013. Forbrugerens forretning skulle lukkes og huset sættes på tvangsauktion.

Den 4. marts 2013 ringede forbrugeren til selskabet, som har noteret følgende: ”ville bare høre, hvordan han skulle forholde sig i forhold til afbrydelse og huset er sat på tvang”. Selskabet mener ikke at have registreret en opsigelse ved denne telefonsamtale.

En ny kunde tilmeldte sig på leveringsadressen den 23. december 2013, hvor selskabet pr. den 19. december 2013 afmeldte forbrugeren som kunde. Selskabet dannede samtidig slutopgørelsen.

Herefter fulgte et rykkerforløb fra den 22. januar 2014 til den 21. februar 2014. Forbrugeren og selskabet indgik en betalingsaftale på sidstnævnte dato. Herefter betalte forbrugeren tre afdrag på betalingsordningen.

Selskabet overdragede sagen til ekstern inkasso den 8. juni 2014. Forbrugeren betalte kort efter restancen til inkassoselskabet.

Forbrugerens repræsentant klagede til selskabet den 12. juli 2016 og krævede tilbagebetaling af samtlige krav fra efter den 4. marts 2013.

Selskabets kundeambassadør tilbød forbrugeren den 13. december 2016 per kulance, at forbrugeren ikke skulle hæfte for 1.019,64 kr. som udgjorde abonnementet for perioden mellem den 4. marts 2013 og 23. december 2013. Forbrugeren afslog tilbuddet.

Sagen blev indbragt for nævnet den 6. maj 2017.

Læs hele afgørelsen her

Dato for afgørelse::

Sagsnummer:: 17/06102