Skip navigation

Betaling for tredjemand med frigørende virkning

Afgørelse

31. maj 2016

Regningsklage ▪ Forbrugstvist ▪ Målerundersøgelse ▪ Betaling for tredjemand med frigørende virkning?

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav mod selskaberne, Radius Elnet ⅍ og DONG Energy Salg & Service ⅍, vedrørende reduktion i det fakturerede elforbrug samt betaling med frigørende virkning.

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter. Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om opgørelse af et elforbrug samt betaling til tredjemand med frigørende virkning.

Forbrugeren blev tilmeldt som kunde den 8. september 2014 på adressen. Forbrugeren var lejer på adressen.

Den 24. september 2014 sendte energiselskabet et velkomstbrev.

I perioden den 23. - 26. juni 2015 havde forbrugeren tændt for alle elradiatorerne i lejemålet. Intet forbrug blev registreret på elmåleren.

Den 1. juli 2015 blev forbrugeren afmeldt som kunde på adressen. Dagen efter sendte energiselskabet slutopgørelsen til forbrugeren.

Forbrugeren klagede til selskabet den 1. august 2015, da hun modtog slutopgørelsen.

I forbrugerens postkasse fandt hun en regning adresseret til hendes udlejer, hvor der stod: ”betales af  ...”. Forbrugeren betalte regningen den 6. oktober 2015.

Energiselskabet afviste forbrugerens klage den 26. oktober 2015.

Sagen blev indbragt for nævnet den 4. november 2015. 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 31. maj 2016

Sagsnummer:: 15/10463

Sidst opdateret: 31. maj 2016

Stempel