Skip navigation

Telefonsalg - aftaleindgåelse 1

Afgørelse

18. marts 2016

Telefonsalg • Aftaleindgåelse • Hæftelse

Afgørelsens konklusion

Energiselskabet Gul Strøm ⅍ skal anerkende, at aftalen om levering af el, som er indgået med forbrugeren, er ugyldig. Energiselskabet skal fritage forbrugeren for betaling af det leverede el i perioden den 1. april 2015 til den 30. juni 2015 og for samtlige gebyrer der er opkrævet i forbindelse med elleverancen.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af
el på adressen: Bogense.

Der er to aftagenumre tilknyttet samme kundenummer på installationsadressen.
Elleverancen for begge aftagenumre er startet den 1. april 2015 og ophørt den 30. juni 2015.

Forbrugeren deltog i to forskellige internetkonkurrencer den 12. juli 2014 og den 4. februar 2015. I forbindelse med forbrugerens deltagelse, afgav hun en række oplysninger.

Den 5. februar 2015 tog energiselskabet telefonisk kontakt til forbrugeren ad to omgange. Parterne er uenige om, hvad der blev aftalt under telefonsamtalerne.

Energiselskabets opfattelse:
Telefonsamtalen mellem parterne blev, ifølge energiselskabet, afsluttet med, at forbrugeren accepterede at indgå en mundtlig aftale med dem om levering af el. Umiddelbart herefter fik forbrugeren en ordrebekræftelse sendt på mail fra energiselskabet.

Senere sendte energiselskabet mails vedrørende skiftedatoen og om PBS- betaling. Forbrugeren henvendte sig ikke til selskabet for at fortryde aftalen, hvorfor aftalen trådte i kraft.

Den 4. marts 2015 fik energiselskabet via Datahubben kendskab til, at der var to aftagernumre på adressen, og at begge var tilknyttet forbrugeren. Samme dag sendte de en ordrebekræftelse vedrørende elmåler nr. 2 til forbrugeren. Energiselskabet sendte de første aconto regninger til forbrugeren den 18.
marts 2015.

Forbrugerens opfattelse:
Ifølge forbrugeren, blev hun kontaktet telefonisk af selskabet, uden at hun
var opmærksom på, at hun forinden have givet sit samtykke hertil.
Under første telefonsamtale spurgte forbrugeren ind til selskabets pris og
bad dem sende dokumentation for, at hun kunne spare penge ved at skifte
over til dem.

Da forbrugeren aldrig modtog denne dokumentation, slettede hun de mails, som hun efterfølgende modtog fra energiselskabet.

Det efterfølgende forløb, som parterne er enige om:
Energiselskabet sendte betalingspåmindelser for de to elmålere til forbrugeren den 15. april 2015.
Forbrugeren klagede første gang til selskabet den 29. april 2015. Forbrugeren oprettede en sag hos ankenævnet den 9. juni 2015. 

Energiselskabet har meddelt nævnet, at de ikke er enige i afgørelsen og at de derfor ikke vil efterleve den.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 18. marts 2016

Sagsnummer:: 15/05744

Sidst opdateret: 18. marts 2016

Stempel