Skip navigation

Telefonsalg - aftaleindgåelse 2

Afgørelse

18. marts 2016

Telefonsalg ▪ Aftaleindgåelse (tilmelding uden samtykke) ▪ Hæftelse

Afgørelsens konklusion

Energiselskabet Gul Strøm ⅍ skal anerkende, at aftalen om levering af el, som er indgået med forbrugeren , er ugyldig. Energiselskabet skal fritage forbrugeren for betaling af samtlige regninger og gebyrer.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af el på adressen.

Forbrugeren deltog i en internetkonkurrence den 17. august 2014, hvor hun afgav en række oplysninger.

Den 15. maj 2015 tog energiselskabet telefonisk kontakt til forbrugeren. Parterne er uenige om, hvad der blev aftalt under telefonsamtalen.

Energiselskabets opfattelse:
Telefonsamtalen mellem parterne blev, ifølge energiselskabet, afsluttet med, at forbrugeren accepterede at indgå en mundtlig aftale med dem om levering af el.

Umiddelbart efter samtalen sendte energiselskabet en ordrebekræftelse til forbrugeren per mail. Forbrugeren henvendte sig ikke til selskabet for at fortryde aftalen, hvorfor aftalen trådte i kraft.

Forbrugerens opfattelse:
Ifølge forbrugeren, blev hun kontaktet telefonisk af selskabet, som spurgte, om hun var interesseret i at skifte elselskab. Det var forbrugeren ikke, men parterne aftalte, at salgskonsulenten kunne sende et tilbud på mail. Forbrugeren modtog aldrig noget tilbud.

Pludselig modtog forbrugeren en regning, og hun kontaktede straks energiselskabet, da hun var uforstående over for aftaleindgåelsen.

Efterfølgende blev forbrugeren opmærksom på, at samtlige mails, som energiselskabet har sendt, har været adresseret til en mail, som forbrugeren ikke har brugt i over halvandet år.

Det efterfølgende forløb, som parterne er enige om:
Energiselskabet sendte en aconto regning til forbrugeren med post den 18. juni 2015. Forbrugeren klagede til energiselskabet per telefon den 23. juni 2015. Forbrugeren klagede skriftligt til selskabet den 25. juni 2015.

Energiselskabet besvarede klagen den 16. juli 2015. Forbrugeren oprettede en sag hos ankenævnet den 22. juli 2015. Elleverancen har foregået i perioden 1. juli 2015 til 7. september 2015. 

Energiselskabet har meddelt nævnet, at de ikke er enige i afgørelsen, og at de derfor ikke vil efterleve den.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 18. marts 2016

Sagsnummer:: 15/06981

Sidst opdateret: 18. marts 2016

Stempel