Skip navigation

Sikkerhedsstillelse til netselskab

Afgørelse

15. marts 2016

Kompetence ▪ Indsigelse mod krav om sikkerhedsstillelse grundet uregelmæssigt betalingsmønster

Afgørelsens konklusion

Netselskabet SEAS-NVE Net A/S v/ SEAS-NVE Holding Ah kan afkræve forbrugeren en sikkerhedsstillelse på 4.000 kr. som betingelse for fremtidig levering af net- og transportydelser for perioden frem til og med den 1. april 2016.

Sagsresumé

Sagen vedrører spørgsmålet om berettigelsen for at kræve sikkerhedsstillelse for netydelserne på installationsadressen. Forbrugeren har efter det oplyste kontrakt med anden elleverandør.

Forbrugeren tilflyttede installationsadressen pr. 31. marts 2010. Forbrugeren ejer en virksomhed etableret i 2012. Firmaet er ikke en produktionsvirksomhed, og der er alene en telefon og en computer. Alle elregninger bliver også betalt af forbrugeren og er ikke sendt til virksomheden. Forbrugeren er kun netkunde hos selskabet.

Sagen vedrører selskabets krav om sikkerhedsstillelse på 4.000 kr. for fremtidig levering af el. Datoen på indbetalingskortet er 2. januar 2015 med betalingsfrist 3. marts 2015. Hvis selskabet i 12 sammenhængende måneder, efter at der er stilet sikkerhed, ikke skal rykke forbrugeren, vil sikkerhedsstillelsen blive tilbagebetalt.

Den 2.januar 2015 sendte selskabet et brev til forbrugeren vedrørende krav om  sikkerhedsstillelse på 4.000 kr. for fremtidige elleverancer, da forbrugeren i en længere periode har betalt uregelmæssigt.

Den 3. februar 2015 modtog selskabet 2 mails fra forbrugeren. Forbrugeren fortalte, at han ikke p.t. havde mulighed for at foretage en sikkerhedsstillelse på 4.000 kr.

Den 18. marts 2015 blev et lukkevarsel med forfaldsdato den 25. marts 2015 sendt til forbrugeren,
da selskabet ikke havde modtaget betaling af sikkerhedsstillelsen. Den 24. marts 2015 udviste forbrugerens saldo et udestående med 5.150,46 kr. med energiselskabet inklusiv månedsopgørelse pr. denne dato.

Herefter har forbrugeren rettet henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 15. marts 2016

Sagsnummer:: 15/01524

Sidst opdateret: 15. marts 2016

Stempel