Skip navigation

Korrekt tilmelding af kundeforhold

Afgørelse

05. februar 2016

Regningsklage ▪ Korrekt tilmelding og afmelding af kundeforhold ▪ Fraflytningssag ▪ Lukkeprocedure.

Afgørelsens konklusion

Energiselskaberne HEF NET ⅍ og Energi Nord ⅍ skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 5.639,75 kr. til forbrugeren MDS med tillæg af renter svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 25. juli 2015 til betaling sker. 

Energi Nord ⅍ skal på egne og vegne af HEF Net ⅍ i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om en flytteopgørelse på adressen: ..., 9000 Aalborg (herefter installationsadressen). Sagen handler også om, hvorvidt forbrugeren har opsagt kundeforholdet korrekt ved sin fraflytning. 

Den 1. februar 2013 fraflyttede den tidligere lejer installationsadressen. Herefter blev udlejeren indsat som kunde.

Den 1. april 2013 flyttede forbrugeren og hendes eksmand ind på adressen.

Forbrugeren fraflyttede ejendommen den 1. december 2013, men underrettede ikke energiselskabet herom. Hun rettede blot henvendelse til udlejeren og gik ud fra, at det var tilstrækkeligt.

I januar 2014 modtog udlejeren en faktura fra energiselskabet, da udlejeren stadig var tilmeldt som kunde. Dette på trods af, at forbrugerne flyttede ind på adressen allerede i april 2013.

Den 6. januar 2014 tilmeldte forbrugeren sig som kunde (bestrides af forbrugeren). Energiselskabet opfordrede udlejeren til at afregne perioden fra april 2013 til januar 2014 internt med forbrugeren.

Forsyningen blev afbrudt på installationsadressen den 8. juli 2014, da forbrugeren ikke stillede sikkerhed eller betalte sin restance.

Udlejeren meldte flytning på vegne af forbrugeren den 13. november 2014. Energiselskabet modtog på dette tidspunkt en skrivelse fra udlejeren hvoraf det fremgik, at forbrugerens eksmand underskrev og accepterede, at forbrugeren fraflyttede den 1. december 2013, samt at han fremover hæftede for samtlige forpligtelser vedrørende ejendommen. Skrivelsen er dateret 21. august 2014.

Den 18. november 2014 sendte energiselskabet flytteopgørelsen til forbrugeren. Forbrugeren klagede til energiselskabet over opgørelsen. 

Sagen blev indbragt for ankenævnet den 27. maj 2015.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 05. februar 2016

Sagsnummer:: 15/05514

Sidst opdateret: 05. februar 2016

Stempel