Skip navigation

Flytteopgørelse samt opkrævning af lukkegebyr

Afgørelse

05. februar 2016

Flytteopgørelse ▪ Mangelfuld flyttemeddelelse? ▪ Opkrævning af lukkegebyr efter meddelelse om fraflytning.

Afgørelsens konklusion

Forbrugeren, JSS, fritages for betaling af lukkegebyr på 400 kr., men skal i stedet faktureres for et aflæsningsgebyr på 250 kr. inkl. moms. 

Forbrugeren fritages for at betale morarenter i perioden forud for denne afgørelse, således at energiselskabet inden 30 dage skal kreditere disse beløb. Endvidere fritages endvidere for inkasso- og retssagsomkostninger.

Forbrugeren kan derimod ikke fritages for at betale 2 rykkergebyrer på i alt 200 kr.

Energi Nord ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Klagen drejer sig om et gebyr, som selskabet har opkrævet forbrugeren i forbindelse med et besøg på installationsadressen …, 2 1, 9000 Aalborg. 

Forbrugeren var lejer på adressen frem til juli 2014.

Den 3. juli 2014 sendte forbrugeren en e-mail til selskabet med oplysning om fraflytning pr. 14. juli 2014. Selskabet svarede samme dag i en e-mail, at oplysningerne var mangelfulde, og de derfor ikke kunne registrere flytningen.

Den 6. august 2014 foretog selskabet et besøg på adressen, dels med henblik på at aflæse måleren, og dels for at lukke forsyningen.

Der opstod efterfølgende uenighed om berettigelsen af opkrævning af gebyret, som forbrugeren derfor undlod at betale. Den 13. marts 2015 udtog selskabet stævning ved Retten i Aalborg.

Sagen blev oversendt til behandling i nævnet den 17. juni 2015.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 05. februar 2016

Sagsnummer:: 15/06184

Sidst opdateret: 05. februar 2016

Stempel