Skip navigation

Ægtefællehæftelse på kolonihavehus

Afgørelse

03. februar 2016

Regningsklage ▪ Ægtefællehæftelse ▪ Korrekt til- og afmelding af kundeforholdet ▪ God/ond tro-vurdering ▪ Overførelse af gæld fra et kundeforhold til et andet ▪ Forældelse

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav mod selskaberne, DONG Energy Eldistribution ⅍ og DONG Energy Salg & Service ⅍, vedrørende fritagelse fra solidarisk hæftelse
for elforbruget.

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som
klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets
vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om betaling af en restance vedrørende et kolonihavehus
beliggende: (herefter installationsadressen).

Forbrugeren og hendes mand blev skilt den 1. marts 2011. Skifteretten tildelte kolonihavehuset til forbrugeren, men bemærkede samtidig, at ex-manden skulle blive boende i kolonihavehuset indtil parrets andelslejlighed blev solgt. Denne lejlighed blev først solgt den 1. juni 2013.

Den 12. juli 2011 ringede energiselskabet til forbrugeren, da de manglede en aflæsning af elmåleren på kolonihavehuset. Forbrugeren oplyste, at hendes ex-mand var i huset, og udleverede herefter hans telefonnummer.

Den 31. august 2011 oprettede ex-manden en betalingsaftale med energiselskabet på forbrugerens kundeforhold. Det bemærkes, at ex-manden ikke var registreret som kunde på installationsadressen på noget tidspunkt. Ex-manden ændrede faktureringsadressen for forbrugerens kundeforhold
tre gange i perioden fra august 2011 til august 2013.

Det bemærkes, at forbrugeren kun har boet på den sidste adresse. Forbrugeren modtog i august 2013 en regning på 3.600 kr. og kontaktede herefter energiselskabet for at indgå en betalingsordning. Det var på dette tidspunkt første gang, at forbrugeren blev gjort bekendt med restancen på 53.447,36 kr. tilknyttet installationsadressen.

Den 19. august 2013 blev forbrugeren gyldigt afmeldt som kunde på adressen.

Forbrugeren nægtede at betale slutopgørelsen, og anførte i stedet, at energiselskabet burde rette kravet mod den som har forbrugt energien, nemlig hendes ex-mand. Dette nægtede energiselskabet.

Forbrugeren blev stævnet af energiselskabet i Retten i Lyngby den 27. januar 2015. Sagen blev oversendt til Ankenævnet på Energiområdet den 10. juni 2015.

læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 03. februar 2016

Sagsnummer:: 15/05527

Sidst opdateret: 03. februar 2016

Stempel