Skip navigation

Spørgsmål om aftaleindgåelse ved telefonsalg

Afgørelse

15. oktober 2015

Telefonisk henvendelse ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Afgørelsens konklusion

Energiselskabet Modstrøm Danmark ⅍ skal anerkende, at aftalen om levering af el, som er indgået med forbrugeren KJ, er ugyldig.

Energiselskabet skal fritage forbrugeren fra betaling af forskudsopkrævningen, i alt 970, 48 kr.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af el på adressen: …, 4291 Ruds Vedby. 

Forbrugeren, KJ, deltog i en konkurrence på internettet den 23. november 2014. Her bekræftede forbrugeren sin deltagelse via en SMS, som blev sendt til forbrugeren. I forbindelse med deltagelse i konkurrencen, afgav forbrugeren en række oplysninger.

Den 26. november 2014 blev forbrugeren kontaktet telefonisk af energiselskabet. Samtalen blev afsluttet med, at forbrugeren, ifølge energiselskabet, accepterede at indgå en aftale med dem om levering af el. Under samtalen modtog forbrugeren en bekræftelsesmail fra energiselskabet. Mailen linkede til en hjemmeside med en bekræftelsesknap, som forbrugeren aktiverede. Umiddelbart herefter fik forbrugeren en velkomstmail fra energiselskabet.

Den 16. december 2014 modtog forbrugeren en faktura på forskudsbetaling fra energiselskabet.

Den 20. december 2014 klagede forbrugeren til energiselskabet, da han var uenig i energiselskabets krav.

Den 5. januar 2015 havde parterne telefonisk kontakt, men kunne ikke nå frem til en løsning.

Den 12. januar 2015 modtog forbrugeren en gebyrfri rykker fra energiselskabet, og efterfølgende sendte energiselskabet to rykkere med gebyr til forbrugeren.

Forbrugeren oprettede en klagesag hos ankenævnet den 28. januar 2015.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 15. oktober 2015

Sagsnummer:: 15/01119

Sidst opdateret: 15. oktober 2015