Skip navigation

Erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift

Afgørelse

15. oktober 2015

Aftaleindgåelse ▪ Afslag på leverandørskift ▪ Afslagsbrev sendt til forkert adresse ved en fejl ▪ Kreditrisikovurdering ▪ Erstatning for merpris grundet afvist kundeforhold.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, MBN, medhold i det fremsatte krav mod energiselskabet OK A.m.b.a., vedrørende erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift.

Forbrugeren bestilte leverandørskiftet den 2. oktober 2014 på elpristavlen.dk til sin private adresse.

Energiselskabet afviste den 3. oktober 2014 forbrugerens bestilling, da forbrugeren var registreret i RKI med anmærkninger.

Ved en fejl sendte energiselskabet afslagsbrevet til forbrugerens virksomhedsadresse (en adresse som også var registreret i energiselskabets database), og ikke til den korrekte adresse (forbrugerens private adresse).

Den 4. februar 2015 modtog forbrugeren en opgørelse fra sit forsyningspligtselskab for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014.

Samme dag klagede forbrugeren til energiselskabet, da han troede, at han havde skiftet elleverandør pr. 1. november 2014.

Energiselskabet afviste forbrugerens klage den 6. februar 2015.

Sagen blev indbragt for ankenævnet den 2. marts 2015.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER (PDF)

Dato for afgørelse:: 15. oktober 2015

Sagsnummer:: 15/02789

Sidst opdateret: 15. oktober 2015