Skip navigation

To sager om sikkerhedsstillelse

Afgørelse

13. oktober 2015

Sikkerhedsstillelse ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster ▪ Afbrydelse af forsyning ▪  Rykkerskrivelser ▪ Lukkevarsler

Sagsnr. 15/03372:

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet giver forbrugeren, CG, delvis medhold i kravet overfor energiselskabet, SEAS-NVE A/S & SEAS-NVE Strømmen A/S & SEAS-NVE Holding A/S v/ SEAS-NVE Strømmen A/S om frafald af kravet om sikkerhedsstillelse

Sagsresumé

Forbrugeren tilflyttede installationsadressen …, 4200 Slagelse pr. 1. maj 2012.

Denne sag vedrører selskabets krav på 7.000 kr. dateret 20. januar 2015 med betalingsfrist 23. marts 2015 til forbrugeren som sikkerhed for fremtidig levering af el. Selskabet oplyste samtidig, at manglende betaling ville medføre afbrydelse af elforsyningen.

Selskabet tilbød forbrugeren en opdeling af beløbet i 3 rater, så forbrugeren skulle betale 2.333,33 kr. den 23. marts 2015, 2.333,33 kr. den 23. april 2015 og 2.333,33 kr. den 23. maj 2015.

Selskabet sendte i 2014 19 rykkerskrivelser til forbrugeren, og der blev returneret 12 betalinger fra PBS.   En del af rykkerskrivelserne indeholdt krav om betaling for for sen indbetaling, andre var kombinerede lukke/inkassovarsler.

Forbrugerens udestående pr. 11. maj 2015 var 9.272,24 kr.

 

Sagsnr. 15/01964 (dissens):

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, FC, medhold i det fremsatte krav mod selskaberne, SEAS-NVE Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍, om henholdsvis tilbagebetaling og fritagelse for betaling af sikkerhedsstillelse.

Sagsresumé

Sagen angår et krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering af el til forbrugerens adresse …, 4622 Havdrup.

På adressen er tilknyttet 2 målepunkter med hver sit kundenummer. Der er stillet krav om depositum for begge kundenumre.

Ifølge BBR er der en beboelsesejendom på med bebygget areal på 246 m2 og et udhus med bebygget areal på 202 m2.

Der har indtil 15. december 2003 været drevet erhvervsvirksomhed som gartneri samt bygge- og anlægsvirksomhed (Kilde: CVR).

I perioden fra den 1. februar 2014 til den 1. februar 2015 modtog forbruge-ren syv rykkerskrivelser på hvert af de 2 kundenumre.

Henholdsvis den 17. og den 27. november 2014 sendte energiselskabet krav om sikkerhedsstillelse til forbrugeren.

I forbindelse med lukkevarsel er Midt- og Vestsjællands Politi den 13. fe-bruar 2015 orienteret om lukningen, da der er husdyrhold på ejendommen, som vil kunne lide nød ved en forsyningsafbrydelse.

Forbrugeren klagede til energiselskabet den 12. januar 2015 over kravene. Energiselskabet svarede i brev af 16. januar 2015 at de fastholdt kravene.

Den 20. februar 2015 blev forsyningen til den ene måler afbrudt.

Sagen blev herefter indbragt for ankenævnet.

Læs de to sager her (pdf): 15/03372 & 15/01964

Dato for afgørelse:: 13. oktober 2015

Sagsnummer:: 15/03372 & 15/01964

Sidst opdateret: 13. oktober 2015