Skip navigation

Forbrugerens fejlagtige tilmelding i Betalingsservice - betaling af 3. mands fakturaer

Afgørelse

13. oktober 2015

Regningsklage ▪ Forkert tilmelding hos Betalingsservice ▪ Betaling for tredjemands elregning ▪ Krav om tilbagebetaling.

Afgørelsens konklusion

Jysk Energi ⅍ skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 1.222,90 kr. til forbrugeren, KC, i overensstemmelse med forbrugerens fremsatte krav.

Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 15. april 2015 til betaling sker.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om 2 indbetalinger, som ved en fejl er trukket på forbrugerens konto via Betalingsservice.

Forbrugeren har via sin bank oprettet en betalingsservice aftale. I den forbindelse skete der en fejl, så forbrugeren tilmeldte og efterfølgende betalte tredjemands fakturaer.

Den 23. november 2014 henvendte forbrugeren sig til energiselskabet, og gjorde opmærksom på problemet, idet forbrugeren havde modtaget en rykker for sin egen faktura.

Den 28. november 2014 svarede energiselskabet, at forbrugeren havde tilmeldt en andens kontraktnummer. Energiselskabet henviste forbrugeren til at tage kontakt til sin bank for at få afmeldt aftalen på Betalingsservice. Selskabet oplyste også kontaktoplysninger på den forbruger, som betalingen angik med henblik på at rette kravet mod ham.

Den 25. februar 2015 henvendte forbrugeren sig igen til energiselskabet, da der endnu engang var blevet betalt for tredjemands regning.

Forbrugeren fremsatte krav om tilbagebetaling samt opsagde kundeforholdet. Da energiselskabet afviste kravet om tilbagebetaling, indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. oktober 2015

Sagsnummer:: 15/02983

Sidst opdateret: 13. oktober 2015