Skip navigation

Beregning af reduceret elafgift når der også sker egenproduktion af el med solceller

Afgørelse

16. oktober 2015

Kompetence - Elafgiftsberegning ▪ SKAT ▪ Egenproduktion (solceller) ▪ Elvarmesats ▪ 4.000 kWh grænsen ▪ Nettoforbrug.

Afgørelsens konklusion 

Ankenævnet afviser at behandle sagen efter vedtægtens § 4, da sagen falder udenfor nævnets kompetence.

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag.

Sagsresumé 

Sagen vedrører beregningen af den reducerede elvarmesats, som elkunder kan få i elopvarmede boliger ifølge bkg. 456 af 10. juli 1986 - elafgiftsloven.

Forbrugerens ejendom er beliggende …., 6000 Kolding, og er registreret i BBR som elopvarmet. Forbrugeren har installeret et solcelleanlæg, der producerer el både til eget forbrug, men også el, der leveres til TRE-FOR’s net.

Forbrugeren henvendte sig første gang til selskabet i januar 2014 efter at have modtaget årsopgørelsen for 2013. Forbrugeren gjorde gældende, at beregningen af den reducerede elafgift ikke var foretaget korrekt med henvisning til en lignende sag afgjort i skatterådet.

Selskabet fastholdt dog beregningsmetoden, og sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. oktober 2015

Sagsnummer:: 15/01366

Sidst opdateret: 16. oktober 2015

Stempel