Skip navigation

Hæftelse for kundeforhold med tilbagevirkende kraft

Afgørelse

03. juli 2015

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Udlejning af ejendom ▪ Fraflytning før lejekontraktens udløb ▪ Hæftelse med tilbagevirkende kraft

Afgørelse

Forbrugeren, JA, hæfter som kunde hos selskaberne, SEAS-NVE Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍, fra den 3. januar 2014 kl. 00:01. Selskaberne skal fjernaflæse elmåleren fra dette tidspunkt og anvende denne målerstand som startmålerstand for kundeforholdet.

Sagsresumé

Sagen angår hæftelse for elforbrug på adressen: …, 4863 Eskilstrup, som forbrugeren ejer og udlejer.

Lejeren var tilmeldt som kunde og fraflyttede, før lejekontraktens udløb. Energiselskabet indsatte forbrugeren i sin egenskab af ejer af ejendommen med tilbagevirkende kraft.

Lejeren henvendte sig til energiselskabet den 23. december 2013 og opsagde kundeforholdet med virkning fra den 6. december 2013.

Den 2. januar 2014 kontaktede forbrugeren energiselskabet og tilmeldte lejeren som kunde med virkning fra den 8. december 2013, idet lejekontrakten ikke var udløbet endnu.

Den 8. januar 2014 kontaktede lejeren energiselskabet igen og understregede, at hun ikke længere boede på adressen. Forbrugeren blev derfor på ny indsat som kunde på adressen med virkning fra den 11. december 2013.

Den 10. januar 2014 sendte energiselskabet et velkomstbrev til forbrugeren, hvoraf fremgik, at forbrugeren hæftede for elforbruget på adressen fra den 11. december 2013.

Den 11. januar 2014 klagede forbrugeren til selskabet, og betalte i denne forbindelse hele kravet under protest.

Den 9. december 2014 modtog ankenævnet klagen fra forbrugeren.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 03. juli 2015

Sagsnummer:: 14/13095

Sidst opdateret: 03. juli 2015