Skip navigation

Salg af elleverance via telefon

Afgørelse

02. juli 2015

Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Misligholdelse af aftale

Afgørelse

Aftalen om leverandørskifte med forbrugeren, TDM, om et elleverandørskifte elhandelsvirksomheden Modstrøm Danmark ⅍ er ugyldig.

Forbrugeren fritages i den anledning for ethvert betalingskrav fra elhandelsvirksomheden.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om hæftelse for elforbrug i perioden 1. maj 2013 til 31. juli 2013. Herunder om energiselskabet har kontaktet forbrugeren via en uanmodet henvendelse. 

Forbrugerens hustru har registreret sit eventfirma på parrets beboelsesadresse.

Forbrugerens version af hændelsesforløbet:

Den 20. marts 2013 modtog forbrugeren på sin hustrus firmas e-mailkonto en bekræftelsesmail og velkomstbrev fra elhandelsvirksomheden. Mailen bekræftede en privataftale om levering af el fra elhandelsvirksomheden, hvilket forbrugeren ikke kendte til. Samme dag gjorde han derfor indsigelse mod kravet via mail.

Den 25. marts 2013 ringede elhandelsvirksomheden direkte til forbrugerens private telefonnummer. Forbrugeren var af den opfattelse, at det var hans nuværende elselskab (Østkraft) som ringede. Han indgik derfor en aftale om levering af el.

Den 19. november 2013 klagede forbrugeren til elhandelsvirksomheden og oplyste, at han havde været i telefonisk kontakt med elhandelsvirksomheden vedrørende sin klage.

Da forbrugeren modtog fakturaerne fra den omtvistede periode, nægtede han at betale elhandelsvirksomheden, da han mente, at han betalte til Østkraft i denne periode.

Elhandelsvirksomhedens version af hændelsesforløbet:

Elhandelsvirksomheden kontaktede det registrerede firma på forbrugerens adresse kaldet Nature Event v/Alicja Madsen, CVR 3285 3226, for at indgå aftale om levering af el i starten af marts 2013. 

I denne samtale fik elhandelsvirksomheden kontakt til forbrugeren, og parterne indgik i stedet en privataftale om levering af el.

Den 20. marts 2013 sendte elhandelsvirksomheden velkomstbrevet til forbrugeren. Forbrugeren bekræftede ligeledes aftalen via bekræftelseslink på denne dag. Elhandelsvirksomheden modtog ingen mail fra forbrugeren vedrørende indsigelse mod aftalen.

Den 25. marts 2013 ringede elhandelsvirksomheden til forbrugeren for at bekræfte aftalen. Forbrugeren accepterede aftalen, og bekræftede samtidig at modtage fakturaer fra både elhandelsvirksomheden og Østkraft.

Elhandelsvirksomheden afviste forbrugerens indsigelse om aftalens ugyldighed den 19. november 2013.

Den 18. juni 2014 er ”Betalingspåkrav” modtaget af Retten på Bornholm. Efter betalingsindsigelse blev fremsat, har retten ophævet den civile retssag og oversendt sagen til ankenævnet den 17. oktober 2014.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 02. juli 2015

Sagsnummer:: 14/10687

Sidst opdateret: 02. juli 2015