Skip navigation

Påstand om strømforbrug, som ikke er registreret på måleren.

Afgørelse

02. juli 2015

Kompetence blandet bolig-erhverv ▪ Regningsklage ▪ Fejlvisning på elmåler ▪ Krav om efterbetaling ▪ Regulering af forbrug ▪ Påstand om påvirkning af elmåleren med et magnetfelt ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for bestridt fordring.

Afgørelsens konklusion

Energiselskaberne, Energi Fyn Net ⅍ & Energi Fyn Handel ⅍, skal i overensstemmelse med forbrugerens krav, tilbagebetale 6.997,78 kr. med tillæg af renter svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 19. marts 2015 til betaling sker.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om elforbrug på forbrugerens adresse xxx, 5690 Tommerup. På adressen drives et mindre murerfirma.

Den 28. august 2014 blev forbrugerens elmåler skiftet.

Den 1. november 2014 sendte selskabet en ekstra regning til forbrugeren samt en meddelelse om, at forbruget var blevet reguleret, idet måleren havde vist ’Forkert strømretning’, og derfor ikke havde målt forbruget korrekt.

Forbruget for 2013 og 2014 var beregnet ud fra forbrugsdata på den nye måler.

I mail af 8. december 2014 gjorde forbrugeren indsigelse mod opkrævningen.

Da selskabet fastholdt kravet, indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 02. juli 2015

Sagsnummer:: 15/01398

Sidst opdateret: 02. juli 2015