Skip navigation

Krav om sikkerhedsstillelse på grund af dårligt betalingsmønster

Afgørelse

22. juni 2015

Elforsyning ▪ Indsigelse mod krav om depositum på 5.000 kr. ▪ ”Dårligt betalingsmønster”

Afgørelse

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, SEL, medhold i det fremsatte krav mod selskaberne, SEAS-NVE Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍ om tilbagebetaling af sikkerhedsstillelse.

Sagsresumé 

Sagen vedrører et krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering af el til forbrugerens adresse.

I perioden fra den 31. oktober 2013 til den 31. oktober 2014 modtog forbrugeren syv rykkerskrivelser, hvoraf to var lukkevarsler.

Den 13. november 2014 sendte energiselskabet krav om sikkerhedsstillelse til forbrugeren.

Forbrugeren klagede til energiselskabet den 6. januar 2015 over kravet. Samme dag afviste energiselskabet klagen.

Sagen blev herefter indbragt for ankenævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 22. juni 2015

Sagsnummer:: 15/00538

Sidst opdateret: 22. juni 2015