Skip navigation

Ægtefællehæftelse efter retsvirkningsloven

Afgørelse

22. april 2015

Regningsklage ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Lukning af forsyningen ▪ Ægtefællehæftelse/medforbruger.

Afgørelse

Energiselskaberne SEAS-NVE Net ⅍ & SEAS-NVE Strømmen ⅍ skal kreditere forbrugeren NN fakturerede lukke- og åbnegebyrer, rykkergebyrer samt abonnementsafgifter for perioden fra den 13. marts 2014 til den 27. januar 2015.

Sagsresumé 

Sagen omhandler elforbrug på adressen …, 4874 Gedser samt lukning af forsyningen.

Forbrugeren tilflyttede adressen med sin daværende kone (herefter JE) den 28. februar 2013. Det var hende, der blev tilmeldt som kunde hos energiselskabet.

JE fraflyttede imidlertid adressen i forbindelse med skilsmisse i slutningen af 2013.

I december 2013 sendte selskabet en opgørelse til betaling 2. januar 2014. Regningen blev sendt til JE, som fortsat stod som forbruger på kundeforholdet. Da betaling udeblev, sendte selskabet en rykker samt et lukkevarsel.

Den 12. februar 2014 modtog selskabet flyttemeddelelse fra JE. Der opstod herefter uenighed om hvorvidt forbrugeren kunne indsættes i kundeforholdet, og om hvorvidt forbrugeren hæftede for det allerede forbrugte el.

Den 13. marts 2014 blev der afbrudt for forsyningen. Forsyningen har været afbrudt frem til 27. januar 2015, hvor forbrugeren fraflyttede adressen og udlejer blev indsat som kunde.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 22. april 2015

Sagsnummer:: 14/04205

Sidst opdateret: 22. april 2015