Skip navigation

Diskrimination af norsk statsborger

Afgørelse

26. februar 2015

Aftalevilkår ▪ Spørgsmål om ikkediskriminerende vilkår ▪ Kollektiv elforsyningsvirksomheds krav til udenlandsk statsborger om sikkerhedsstillelse for adgang til nettet samt leverance af el ▪ Sommerhus

Afgørelse

Forbrugeren KH fritages for oprindelig at stille sikkerhed til selskaberne, SEAS-NVE Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍ for fremtidig distribution og levering af el, efterfølgende at stille sikkerhedsstillelse for netydelserne. 

Er sikkerhedsstillelsen indbetalt, skal SEAS-NVE Holding ⅍ inden 30 dage fra dato udbetale beløbet, der forrentes med sædvanlig procesrente fra indbetalingsdagen.

SEAS-NVE Holding ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé 

Sagen drejer sig om, hvorvidt forbrugeren skal stille sikkerhed for adgang til nettet, fremtidige netydelser og elleverancer. 

Installationsadressen er et sommerhus på adressen: …, 4500 Nykøbing Sjælland (herefter benævnt installationsadressen). Forbrugeren har den 7. februar 2014 fået Justitsministeriets tilladelse til at erhverve ejendommen.

Den 16. april 2014 blev forbrugeren indsat som kunde på installationsadressen.

Den 22. april 2014 fremsatte holdingselskabet på vegne af leverandørselskabet krav om sikkerhedsstillelse med 3.100 kr. for fremtidig levering af netydelser og elektricitet.

Den 11. juni 2014 klagede forbrugeren via mail over kravet om sikkerhedsstillelse. Energiselskabet svarede forbrugeren i mail af den 19. juni 2014, at de fastholdt afgørelsen.

Den 24. juni 2014 foreslog forbrugeren at lade hendes sambo blive registeret som kunde på installationsadressen. Forbrugerens sambo er dansk statsborger, og har derfor et dansk cpr-nummer.

Energiselskabet ville kun acceptere et kundeskift, hvis forbrugeren fremsendte en lejekontrakt med hendes sambo som lejer af sommerhuset.

Dette krav ville forbrugeren ikke efterleve.

Energiselskabet sendte lukkevarsler til forbrugeren henholdsvis den 2. juli 2014 og den 13. august 2014.

Den 21. august 2014 blev sagen indbragt for Ankenævnet. Efter sagens indlevering skiftede forbrugeren elleverandør.

Læs mere her (pdf)

Sidst opdateret: 26. februar 2015

Stempel