Skip navigation

Reduktion i elafgift - Hvornår kan reduktion kræves

Afgørelse

Regningsklage ▪ Reduktion i elafgiften ▪ Elopvarmet bolig ▪ Fra hvornår kan reduktionen kræves ▪ Genoptagelse

Afgørelse

Ankenævnets afgørelse af 9. april 2014 præciseres således, at den kollektive elforsyningsvirksomhed SEAS-NVE Net ⅍ forpligtes til snarest og senest 30 dage fra dato på vegne af forbrugeren, ED, at sende en ansøgning til SKAT om ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret. Ansøgningen skal afklare, om forbrugeren har mulighed for at få adgang til den særlige elvarmesats fra et tidligere tidspunkt end 1. maj 2013, i hvert fald fra 1. januar 2013, som forbrugeren har ønsket, eller længere tilbage i tid. En evt. tilbagebetaling vil således afhænge af udfaldet af SKAT’s afgørelse.

Sagsresumé

Sagen vedrører klage over manglende reduktion af elafgift for ejendommen beliggende …, 4700 Næstved.

Forbrugeren rettede første gange henvendelse til energiselskabet den 16. maj 2013, hvor forbrugeren undrede sig over, at forbrugeren ikke modtog reduktion i elafgift, på trods af, at forbrugeren havde el som hovedvarmekilde.

Som svar på forbrugerens henvendelse oplyste energiselskabet, at oplysninger i BBR vedrørende varmekilde ikke tilgik energiselskabet automatisk, hvorfor forbrugeren selv skulle orientere energiselskabet herom.

I den forbindelse præciserede energiselskabet, at energiselskabet havde registeret forbrugeren med elvarme, og derfor ville forbrugeren få reduktion i elafgift fra 1. maj 2013.

Enighed mellem parterne kunne ej opnås, da energiselskabet ikke imødekom forbrugerens krav om reduktion i elafgift fra 1. januar 2013.

Sagen blev indbragt for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 14. juli 2014

Sagsnummer:: 13/09347