Skip navigation

Måler blev destrueret, mens der verserede klagesag hos nævnet

Afgørelse

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Klage over registreret forbrug efter udskiftning af elmåler ▪ Destruering af elmåler

Afgørelse

Ankenævnet giver forbrugeren, JSP, medhold således, at NRGi Net ⅍ v/NRGi Netservice ⅍ lineært skal beregne elforbruget for perioden 29. november 2010 og frem til målerudskiftningen 19. juli 2012. Beregningen skal basere sig på det gennemsnitlige elforbrug, målt på den nye elmåler opsat på installationsadressen …, 8000 Århus C. Det antal kilowatt-timer målt på den nedtagne elmåler, der ligger ud over det beregnede lineære forbrug baseret på den nye elmålers visninger for perioden fra den 29. november 2010 til den 19. juli 2012, skal energiselskabet inden 30 dag fra dato kreditere forbrugeren.

Sagsresumé

Sagen vedrører en klage over forbrug på installationsadressen ... i Århus C, samt om destruering af elmåler efter nedtagning. 

Forbrugeren tilflyttede installationsadressen den 31. marts 2008.

Forbrugeren henvendte sig til energiselskabet den 18. juni 2012 og igen den 12. juli 2012, da han var af den overbevisning, at måleren ikke målte rigtigt.

Den 19. juli 2012 blev elmåleren udskriftet til en elektronisk måler.

Det fremgik herefter af efterfølgende opkrævninger, at forbruget faldt til det halve i forhold til den tidligere måler.

Forbrugeren klagede derfor den 12. oktober 2013 til energiselskabet. Imidlertid havde energiselskabet destrueret måleren, hvorfor det ikke var muligt at få måleren undersøgt.

Sagen blev indbragt for nævnet den 22. november 2013

Hent afgørelsen her (pdf)

 

 

Dato for afgørelse:: 14. juli 2014

Sagsnummer:: 13/13166

Sidst opdateret: 14. juli 2014