Skip navigation

Skønnet forbrug ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse ▪ Nedsatte sagsomkostninger.

Afgørelse

18. juni 2014

Sagen omhandler et for lavt skønnet forbrug gennem flere år. Derfor blev der fremsat krav om efterbetaling, som forbrugeren imidlertrid gjorde indsigelse mod blandt andet under henvisning til forældelse.

Afgørelsens konklusion

Thy-Mors Energi Service ⅍ skal foretage en beregning af merforbruget i perioden fra den 31. december 2007 til den 23. april 2012. Betalingen for det beregnede merforbrug skal ske forholdsmæssigt og lineært på de enkelte afregningsår i perioden og til de enhedspriser, der var gældende i de enkelte afregningsår.

Forbrugeren fritages for til selskabet at betale lineært beregnet merforbrug i perioden før den 1. januar 2010, da denne del af efterbetalingskravet er forældet.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om efterregulering af elforbrug til forbrugerens fritidshus beliggende på adressen xxx, 7752 Snedsted.

I perioden 2008 – 2011 er forbrugeren afregnet ud fra skønnede aflæsninger.

Den 23. april 2012 blev den gamle måler nedtaget, og aflæst til 131653. Dette gav et merforbrug, som blev faktureret ved den efterfølgende kvartalsregning.

Forbrugeren gjorde indsigelse mod kravet, og da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 18. juni 2014

Sagsnummer:: 13/03900

Sidst opdateret: 18. juni 2014