Skip navigation

Krav om at ændre stikledningsforhold til etablering af en ny stikledning i forbindelse med ny-opførelse af sommerhus ▪ Krav om fritagelse for betaling af ny stikledning.

Afgørelse

27. februar 2014

Sagen vedrører etablering af ny stikledning ved nyopførelse af sommerhus, samt betaling herfor.

Afgørelse

Ankenævnet kan ikke give forbrugerne, OS, medhold i de fremsatte krav overfor selskabet Nyfors Net ⅍.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om etablering af en ny stikledning til forbrugernes sommerhus.

I sommeren 2012 blev sommerhuset revet ned og erstattet af et nyt. I den forbindelse blev forbrugerne mødt med et krav om, at etablere en ny stikledning til det nye hus.

Den nye stikledning blev etableret af forbrugerne, der imidlertid gjorde gældende, at det er selskabet selv der bør afholde udgifterne hertil.

Da der ikke kunne opnås enighed herom, blev sagen indbragt for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 27. februar 2014

Sagsnummer:: 13/01824

Sidst opdateret: 27. februar 2014

Stempel