Skip navigation

Procesomkostninger ved domsafsigelse

Afgørelse

23. januar 2014

Kompetence ▪ Forældelsesspørgsmål

Afgørelsens konklusion

Nævnet afviser at behandle klagesagen, da sagens hovedspørgsmål er afgjort ved domskendelse. Nævnet har således ikke kompetence til at behandle forældelsesspørgsmålet vedrørende de idømte procesrenter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om to slutopgørelser fra to forskellige adresser:

  1. a, 4540 Fårevejle og
  2. b, 4550 Asnæs.

Selskabets eksterne inkassobureau lavede en samlet sag med begge opgørelser, som blev afgjort ved dom i 2008.

Forløb for a, 4540 Fårevejle:

Den 27.oktober 2004 meddelte forbrugeren fraflytning over telefonen. Selskabet dannede herefter en slutopgørelse. Han modtog efterfølgende 2 rykkere, hhv. den 5. og 19. januar 2005.

Forbrugeren og selskabet blev enige om, at indgå en betalingsaftale over 20 måneder. Denne betalingsaftale misligholdt forbrugeren, hvorfor sagen blev sendt til inkasso. Dommen blev herefter afsagt af retten den 8. december 2008. 

Forløb b, 4550 Asnæs:

Den 30. august 2006 fraflyttede forbrugeren ejendommen, og selskabet sendte slutopgørelsen samme dag.

Da denne ikke blev betalt, sendte selskabet 1 rykker og 1 inkassovarsel. Den 5. marts 2007 overdragedes sagen til selskabets eksterne inkassobureau.

Dommen blev afsagt i retten den 8. december 2008.

Fælles forløb for begge adresser:

Da retten slog kravene fra begge adresser sammen til et samlet, følger herefter et fælles forløb for dette krav.

Forbrugeren modtog den 19. november 2012 en faktura fra selskabets eksterne inkassobureau, med et samlet krav fra begge adresser, samt procesrente.

Klageskemaet blev modtaget den 12. marts 2013

Hent afgørelsen her (pdf)

 

Dato for afgørelse:: 23. januar 2014

Sagsnummer:: 13/03379

Sidst opdateret: 23. januar 2014

Stempel