Skip navigation

Vil du klage?

Ankenævnet på Energiområdet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser. På denne side finder du gode råd om, hvordan du skal agere, hvis du har et problem med dit energiselskab.

Gå til Klagevejledning

Hvis du har et problem med dit energiselskab, kan vi muligvis hjælpe dig. Her på siden finder du gode råd til, hvordan du håndterer et problem med dit energiselskab.

Gå til Ønsker du at oprette en klage?

27. februar 2015

Her kan du se, hvordan du klager. Har du prøvet vores klagevejledning? Se først, om du opfylder betingelserne for at klage.

Gå til Klagebehandling

24. september 2013

Ankenævnet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. 

Gå til Betingelser for at kunne oprette en klage

24. september 2013

Læs her, hvilke betingelser, der gør sig gældende for at kunne klage.

Gå til Hvordan forløber sagen?

24. september 2013

Her kan du se en kort gennemgang af sagsbehandlingen hos Ankenævnet på Energiområdet.

radiator

Klag Online

Besøg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens online klagefunktion

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0