Gå til resume Gå til indhold

Vil du klage?

Rødrør indhold

Ankenævnet på Energiområdet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser. På denne side finder du gode råd om, hvordan du skal agere, hvis du har et problem med dit energiselskab.

 
Klagevejledning
Her finder du gode råd til hvordan du håndterer et problem med dit energiselskabet.
Her kan du se hvordan du klager. Har du prøvet vores klagevejledning? Se først om du opfylder betingelserne for at klage
Ankenævnet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. 
 

Betingelser for at kunne oprette en klage

Læs her, hvilke betingelser, der gør sig gældende for at kunne klage.

Hvordan forløber sagen?

Her kan du se en kort gennemgang af sagsbehandlingen hos Ankenævnet på Energiområdet.
 
 
Besøg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

online klagefunktion