Gå til resume Gå til indhold

Uanmodet leverandørskifte

Stempel indhold
Afgørelse

21. december 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Uanmodet leverandørskifte.

Gå til indhold

AFGØRELSENS KONKLUSION

Energiselskabet MyPower ApS v / Sobimo ApS skal anerkende, at der ikke er indgået en gyldig aftale med forbrugeren, om levering af el.

Forbrugeren fritages for at betale noget beløb til energiselskabet.

Sobimo ApS betaler på vegne af MyPower ApS senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet. 

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales til forbrugeren.

SAGSRESUMÉ

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af el til adressen , 2700 Brønshøj.
I juni 2015 rettede energiselskabet telefonisk henvendelse til forbrugeren.

Energiselskabet har oplyst, at forbrugeren efterfølgende accepterede aftalen i en bekræftelses-sms, hvorefter der blev sendt en velkomstmail. 

Leverancen startede den 13. august 2015. 

Den 5. januar 2016 blev der sendt en slutafregning til forbrugeren.

Der opstod herefter uenighed om hvorvidt, der var indgået en aftale om
levering af el. 

Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev sagen indbragt for nævnet den
6. juni 2016.


Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:
21-12-2016
 
Sagsnummer:
16/06569
 
Sidst opdateret:   21. december 2016