Gå til resume Gå til indhold

Telefonsalg - Aftale opsagt under fortrydelsesfrist

Stempel indhold
Afgørelse

22. november 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Aftale forsøgt opsagt under fortrydelsesfristen.

Gå til indhold

AFGØRELSENS KONKLUSION

Energiselskabet Blue Energy ⅍ skal anerkende, at aftalen om levering af el, som er indgået med forbrugerne er ugyldig.

Energiselskabet skal inden 30 dage tilbagebetale 159 kr. til forbrugerne samt fritage forbrugerne for betaling af samtlige regninger og gebyrer. 

Beløbet forrentes efter renteloven fra den 1. maj 2016 til betaling sker. Blue Energy ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet. Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales til forbrugeren.


SAGSRESUMÉ

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af el til adressen 2000 Frederiksberg. Den 24. juli 2015 rettede energiselskabet telefonisk henvendelse til forbrugeren.

Energiselskabet har oplyst, at der blev indgået aftale om levering af el ved telefonsamtalen, og der efterfølgende blev sendt en velkomstmail til forbrugeren.

Forbrugeren har anført, at de samme dag opsagde aftalen, hvilket de meddelte selskabet pr. mail. Mailen blev sendt til ’no-reply@blueenergy.dk’. Selskabet har derfor anført, at de aldrig har modtaget mailen, og forbrugeren i øvrigt ikke har fulgt beskrivelsen for fortrydelsesprocessen. 

Selskabet sendte den 17. august 2015 en bekræftelse til forbrugeren med oplysning om, at elleverancen startede den 1. september 2015. Der opstod herefter uenighed mellem parterne, om hvorvidt aftalen var annulleret.

Efter forgæves forsøg på at følge op på betalingerne, blev sagen overdraget til retslig inkasso den 3. marts 2016. Sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet.


Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:
22-11-2016
 
Sagsnummer:
16/03305
 
Sidst opdateret:   22. november 2016